همراهی علم و هنر

Association of Science and Art

We believe that successful advertising, thus Field between art and science of marketing

معتقدیم تبلیغات موفق، نتیجه همراهی درست بین هنر با علم و دانش بازاریابی است.

خدمات ما

خدمات گرافیک

طراحی بسته بندی

طراحی کاتالوگ / بروشور

طراحی نشان تجاری

هویت سازی برند

هویت دیداری

هویت شنیداری

مشاوره

بازاریابی و فروش

برندسازی

تبلیغات

تحقیقات بازار

تحقیقات کیفی

تحقیقات کمی

مورد اعتماد مشتریان
  • تینا پایپ
    مهندس طالبی
    مدیر عامل آبسان لوله پارسیان
  • آقای حمید خیرالهی
    مدیر عامل آژانس مسافرتی سفیر نور

نقطه گریز

عدم کارآیی تبلیغات:

تبلیغات اگر برنامه ریزی شده نباشد و بر اساس هدف مشخصی انجام نشود، هیچگونه بازدهی قابل مشاهده ای نخواهد داشت. در دنیای نوین امروز، تبلیغات هایی که از دسته اطلاع رسانی یا جلب توجه، زیاد دیده می شوند در حالیکه تبلیغات موثر، نتیجه ای جز جذب مخاطب و ایجاد خرید ندارد. نبود پیام درست، انتخاب رسانه اشتباه، زمان اجرای نا مناسب، اجرای ضعیف، مواردی هستند که بازخورد تبلیغات را کاهش می دهند. نکته آخر اینکه در موفقیت یک کسب و کار فقط تبلیغات عامل تاثیر گذار نیست و لازم است تا آمیخته بازاریابی درست و منطقی تعریف شده باشد. بازاریابی و تبلیغات تنها دو عامل از این آمیخته هستند که در موفقیت ما تاثیر می گذارند.

شکایت مشتریان:

برخی از مشتریان، بدون اینکه خودشان هم بدانند، شاکی هستند و این مطلب مربوط به شما یا کسب و کار شما نیست. اما آنهایی که شکایت های مردی و واقعی دارند، همان افرادی هستند که باعث توسعه و بهبود سازمان و کالاهای ما می شوند. به شکایت مشتریان خود اهمیت دهید تا ضعف های موجود در سازمان خود را بهتر بشناسید و بتوانید برای بهبود آنها برنامه ریزی کینید. هر شکایت برای شما، یک پیشنهاد رایگان برای سازندگی است

وفاداری مشتریان:

مشتریان زیادی به ما مراجعه می کنند ولی دیگر آنها را نمی بینیم. گویی کالا یا خدمت ما تیغ دارد. وفاداری مشتریان به سختی به دست می آید و به راحتی از دست می رود. سیستم های ارتباط ب مشتریان، ابزارهایی هستند که وفاداری را افزایش می دند . هزینه نگهداری یک مشتری موجود، همیشه کمتر از جذب مشتریان جدید است. سعی کنید برای مشتریان زمان بیشتری اختصاص دهید و آنها را بهتر بشناسید. موفقیت شما تضمین خواهد شد. در زمینه برندینگ مبحثی وجود دارد به نام سهم ذهنی و سهم قلبی مشتریان. سعی کنید برنامه هایی برای افزایش سهم قلبی مشتریان خود داشته باشید.

فروش و فروشنده:

فروشندگی کار هر کسی نیست. فروشندگی یک ویژگی ذاتی است که فرد در خود همراه دارد اما این تنها یک بعد از واقعیت فروشندگی است. بسیاری از فروشندگان با داشتن ویژگی ذاتی باز هم در کار خود موفق نیستند و این نشان دهنده این مطلب است که بخشی از توان فرشندگی وابسته به کسب تجربه و دانش است و لازم تا کسب شود. اصول فروشندگی و ارتباط با مشتریان مواردی هستند که با آموزش و استفاده از تجارب دیگران اکتساب می شود. نیرو های فروش خود را آموزش دهید و اجازه دهید تا ضعف های خود را بشناسند و در برطرف کردن آنها تلاش کنند. فروشنده موفق باعث موفقیت کسب و کار شما می شود.

اینستاگرام ما

تلگرام ما

تلگرام مدیریت

با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر می رسد تا پایان سال ۲۰۲۰ تنها مشاغل و صنایعی موفق خواهند بود که از ایده های جدید استفاده کرده باشند و تنها شغل مطرح در سطح بین المللی بازاریابی خواهد بود. ارائه دهندگان کالا و خدمات لازم است تا در تکاپوی رشد و توسعه خود به صورت علمی باشند تا بتوانند رونق اقتصادی خود را حفظ کنند